Coordonare santiere

0
de activitate
Image
Image
Image

Coordonare santiere

In calitate de coordonator SSM, serviciile oferite de ADJECTIV CONSULTING S.R.L. constau in:
-Intocmirea Planului General de Sanatate si Securitate in Munca pentru beneficiarii lucrarii;
-Intocmirea Planului Propriu de Sanatate si Securitate in Munca pentru antreprenori sau subantreprenori.
-Stabilirea masurilor generale de prevenire si de securitate aplicabile santierului, continand masurile si regulile de securitate si sanatate in munca obligatorii in incinta santierului;
-Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
-Implementarea sistemului permiselor de lucru in functie de conditiile de munca si de activitatiile desfasurate.
-Organizarea cooperarii intre contractorii lucrarii si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;
-Coordonarea punerii in aplicare a masurilor de prevenire si de securitate stabilite, urmarind evolutia lucrarilor si eventualele modificari intervenite;
-Analizarea interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia si verificarea respectarii zonelor de lucru intre contractorii lucrarii;
-Analizarea starii de securitate din santier impreuna cu contractorii lucrarii si cu clientul;
-Avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.
-Efectuarea de controale pe santier pe linie de SSM si informarea clientului si a reprezentantiilor contractorilor lucrarii asupra deficientelor, neregulilor constatate, privind nerespectarea si neaplicarea reglementarilor de securitatea muncii, propunand masuri, termene si responsabili cu remedierea acestora;
-Verificarea realizarii de catre contractorii lucrarii a masurilor dispuse in urma controalelor ;
-Intocmirea si completarea Registrului de Coordonare;
-Intocmirea Dosarului de interventii ulterioare.
   Serviciile  prestate  de ADJECTIV CONSULTING S.R.L. sunt in conformitate cu art. 15(1) alin. 1-31, Cap. III, din H.G. 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

   Pentru informatii complete, accesati site-ul nostru:

https://ssm-coordonare.ro/index.php/coordonare-ssm-pe-santiere

   Consiliere de specialitate pentru:

• -Găsirea împreună a celor mai eficiente soluţii în vederea organizării activităţii de prevenire şi protecţie în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcţie de necesităţile şi posibilităţile tale reale.
• -Elaborarea documentaţiilor specifice în vederea participării la licitaţii publice în domeniul SSM, efectuarea totală sau parţială a lucrărilor în urma câştigării licitaţiilor;
• -Consiliere în domeniul coordonării de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuţie (declaraţia prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenţii SSM, etc.), inspecţii în şantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători;

   Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii:

• -Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• -Organizarea de instruiri sau seminarii de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM);
• -Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (exemplu: cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, concursuri tematice, etc.
• -Autorizarea internă din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
• -Redactarea şi împlementarea politicii unităţii în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• -Împlementarea în unitatea ta a programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete);
• -Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului (Inspecţia Muncii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea şi participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe;

   Organizarea şi monitorizarea activităţii de prevenire şi protecţie din unitatea ta prin:
• -Selectarea pentru tine a celor mai performante societăţi abilitate externe în vederea externalizării pe bază de contract a serviciilor de prevenire şi protecţie din unitate;
• -Selectarea în vederea colaborării cu cei mai relevanţi organizatori de cursuri de formare profesională în domeniu (SSM, PSI-SU, prim ajutor, auditori, resurse umane etc.);
• -Monitorizarea serviciului de prevenire şi protecţie intern sau extern prin realizarea de inspecţii sau audituri independente;